Ο Αγροτικός Ελαιουργικός Συνεταιρισμός Παπάδου έχει την έδρα του στο χωριό Παπάδος Λέσβου στην περιοχή της Γέρας, περιοχή που παράγει το 48 % του λεσβιακού λαδιού, σχεδόν τη μισή παραγωγή της Λέσβου, δηλαδή.
Ο Αγροτικός Ελαιουργικός Συνεταιρισμός Παπάδου ιδρύθηκε το 1923. Σκοπός του Συνεταιρισμού είναι η καλύτερη δυνατή διαχείριση των προϊόντων που παράγονται από τα μέλη του. Διαθέτει ένα ελαιοτριβείο το οποίο συστεγάζεται με γραφείο. Μέσω αυτών των εγκαταστάσεων καλύπτονται οι ανάγκες των αγροτών-μελών του και εξυπηρετούνται και παραγωγοί της γύρω περιοχής που δεν είναι μέλη του συνεταιρισμού.
Από τα παραπάνω μέλη του συνεταιρισμού 110 παραγωγοί μέλη συμμετείχαν στη σύσταση Οργάνωσης Παραγωγών διαθέτοντας 3333 στρέμματα.

Πιο συγκεκριμένα το φάσμα δραστηριοτήτων της Οργάνωσης αφορά στα ακόλουθα:

  • Συγκέντρωση ελαιόκαρπου
  • Έκθλιψη-άλεσμα ελαιόκαρπου
  • Αποθήκευση –εμπορία ελαιόλαδου
  • Δηλώσεις ενιαίας ενίσχυσης

Το σύνολο των προαναφερόμενων δραστηριοτήτων της Οργάνωσης εξυπηρετούνται στις υφιστάμενες υλικοτεχνικές υποδομές:

  • στα κεντρικά γραφεία του συνεταιρισμού το οποίο διαθέτει ηλεκτρονικούς υπολογιστές, εκτυπωτή και δίκτυο
  • στο ελαιουργείο
  • στις αποθήκες